Autostrada E Kosoves 2013 Pdf - Ebooks Download-Books Download

http://www.avbook.in/ebook/s/autostrada-e-kosoves-2013.html

>>Autostrada E Kosoves 2013 Pdf - Ebooks Download-Books Download Pdf [Fast DOWNLOAD]<<


Related Books

RRUGA 6: AUTOSTRADA PRISHTINE - SHKUP

RRUGA 6: AUTOSTRADA PRISHTINE - SHKUP

RRUGA 6: AUTOSTRADA PRISHTINË → SHKUP 9 2013 (tetor) 2013 (tetor) 2014 (korrik) Dorëzimi i ofertave për Rrugën 6 Është bërë edhe hapja teknike e ofertave për autostradën Prishtinë-Hani Elezit. Dy kompani kanë konkuruar për ta fituar tenderin, Bektel Enka, kompani amerikano-turke e njohur për ndërtimin e “Rrugës së Kombit” si në pjesën e Shqipërisë, ashtu edhe pjesën ...

Continue Reading...
PROGRAMI ZGJEDHOR I ALEANCËS KOSOVA E RE DEGA GJAKOVË 2013

PROGRAMI ZGJEDHOR I ALEANCËS KOSOVA E RE DEGA GJAKOVË 2013

KOSOVA E RE DEGA GJAKOVË 2013. 1 Programi zgjedhor i Aleancës Kosova e Re Zgjedhjet Lokale 2013. 2 Të nderuar qytetarë të Komunës së Gjakovës, Unë gjendem para jush për të shënuar fillimin e përmbylljes së një cikli. Një cikli të nisur në vitin 2009 me shume sfida jo vetëm për Komunën e Gjakovës por edhe për demokracinë e brishtë të një shteti të ri siç është ...

Continue Reading...
Sfidat ekonomike 2011 plus

Sfidat ekonomike 2011 plus

për 2013-ën. Burimi: Buxheti 2011: Kostot e autostradës në vitet në vijim Autostrada “Ibrahim Rugova” njëkohësisht përbën edhe koston thelbësore të investimeve kapitale që për vitin 2011 janë 572 milion euro, nga të cilat investohen 448 milionë euro nga niveli qendror dhe 124 milionë euro nga niveli komunal. Ministria e Infrastrukturës prinë me shportën e investimeve ...

Continue Reading...
PASQYRA E KOMUNËS NJË VIT PAS ZGJEDHJEVE LOKALE

PASQYRA E KOMUNËS NJË VIT PAS ZGJEDHJEVE LOKALE

udhëheqjen e komunave të Kosovës, gjegjësisht AKR, LVV dhe Lista Serbe. Përderisa viti 2014 karakterizohet si një vit kryesisht si joefektiv për nivelin qendror të qeverisjes, ai ka qenë mjaft dinamik për vetë-qeverisjen lokale, përjashtuar këtu katër komunat në veri të vendit me shumicë serbe që ishin jofunksionale. Megjithatë, banorëve të Kosovës ende nuk u ofrohen ...

Continue Reading...
VËSHTRIME – REFLEKTIM PËR KULTURËN NË KOMUNIKACION

VËSHTRIME – REFLEKTIM PËR KULTURËN NË KOMUNIKACION

Autostrada në pjesën e Kosovës nuk është më e mirë siç e dëgjojmë shpeshherë, por është më e kollajshme për ngasje, sepse relievi është kryesisht i rrafshët dhe nuk kemi kthesa të ashpra, tatëpjeta apo teposhta sikurse në pjesën e Shqipërisë. N gasja e automjetit në autostradë kërkon vëmendje dhe koncentrim absolut për çdo sekondë të kaluar. Një pakujdesi e ...

Continue Reading...
harta e autostrades ibrahim rugova - Bing

harta e autostrades ibrahim rugova - Bing

harta e autostrades ibrahim rugova.pdf FREE PDF DOWNLOAD NOW!!! Source #2: harta e autostrades ibrahim rugova.pdf FREE PDF DOWNLOAD

Continue Reading...
DËNIMI ME VDEKJE: Pro et contra

DËNIMI ME VDEKJE: Pro et contra

17 Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore, E Drejta, Nr. 1/2013, Botuar nga USAID dhe Gjykata Kushtetuese e Kosovës; shkruar nga Gjyqtari John R Tunheim, Përdorimi i precedentit për të ndërtuar ligjin, f. 198 18 Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore, E Drejta, Nr. 1/2013, Botuar nga USAID dhe Gjykata

Continue Reading...
Kosova në Kontekst Rajonal

Kosova në Kontekst Rajonal

Kosovës, ndërsa është eksporti në vendet brenda rajonit që ka rritë pjesëmarrjen e tyre në portfolion tregtare të Kosovës. Përgjatë kësaj periudhe 5 vjeçare eksporti i Kosovës është integruar më së shumti me vendet fqinje5, ku nga 27.62% me çka merrnin pjesë këto vende në portfolion e eksportit të Kosovës në vitin ...

Continue Reading...
Çka pas anëtarësimit të Kosovës në BERZH?

Çka pas anëtarësimit të Kosovës në BERZH?

Janar 2013 Çka pas anëtarësimit të Kosovës në BERZH? 1. Hyrje Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) është institucion financiar që mbështet projekte në shtetet e Evropës dhe ato të Azisë Qendrore. Marrëveshja për themelimin e BERZH-it është nënshkruar në Paris më 29 Maj 1990, ndërsa ka filluar të operojë më 15 Janar 1991. Në bazë të Nenit 1 të ...

Continue Reading...
Shpërndahen në terren 20 vëzhgues afatgjatë të Bashkimit ...

Shpërndahen në terren 20 vëzhgues afatgjatë të Bashkimit ...

ambasadat e BE-së. Ata pastaj do t’i vizitojnë vendvotimet, në mënyrë që ta mbikëqyrin hapjen e vendvotimeve si dhe operacionet e votimit dhe numërimit. Misioni i BE-së për Vëzhgimin e Zgjedhjeve në Kosovë është themeluar më 4 tetor të vitit 2013 për t’i

Continue Reading...
MODE NAXHIMIT TË CILËSISË

MODE NAXHIMIT TË CILËSISË

Krahasimi kosto‐kohë për Autostrada ..... 70 3.1.4.5. Rrugët e Kosovës & Parashikimi i Trafikut..... 71 3.1.4.6. Analiza e Vlerësimit të Nevojave ..... 71 3.1.4.6.1. Mbulimi dhe burimet e financimit..... 71 3.1.4.6.2. Rruga 6 dhe 7 ..... 72. Teza e Doktoraturës Esat GASHI 2 3.1.4.6.3. Taksat dhe devijimi i trafikut ..... 75 3.1.4.6.4. Parashikimi i trafikut në 2025..... 76 3.1.4.6.4.

Continue Reading...