Pauline Harmange

Evaluating technology programs: tools and methods

Evaluating technology programs: tools and methods

Evaluating technology programs: tools and methods ... through reported or survey data on patents, li-censes, contractor reports of inventions, value of royalties or sales, and so forth. Most recently, the Critical Technologies Institute of the RAND Corporation now renamed the Science and Technology Policy Institute published a report. prepared for the White House Office of Science and ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Approaches to and methods for evaluating new technologies ...

Approaches to and methods for evaluating new technologies ...

Annex 1 reviews the academic literature on the value of patents held by firms which uses three methodologies: market value approaches; patent renewal methodologies; and survey based inventor valuations. Annex 2 reviews three standard approaches to valuation used by TTOs viz. Cost-based methods, market based and income based approaches

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Review of Chinese Patent Value Evaluation Methods

Review of Chinese Patent Value Evaluation Methods

These methods regard patent as an ordinary intangible asset and evaluate patent value based on traditional asset evaluation method. 2.1. Cost Method . The idea of cost method is to use the cost or R&D replacement cost of patent to measure the patent value [1]. In this method, patents are regarded as an ordinary commodity for exchange, and the necessary labor productivity to produce a patent is

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
The reasons for evaluating and valuing patents

The reasons for evaluating and valuing patents

European Patent Academy, Athens, Greece, March 20-21, 2014 | The reasons for evaluating and valuing patents alt Inhalt Dr. Martin A. Bader BGW AG European and Swiss Patent Attorney Managing Partner [email protected] Patent valuation and commercialisation – making the most of patents for business European Patent Academy, Athens, Greece, 20-21 March, 2014 The reasons for evaluating and ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Evaluating and ranking patents with multiple criteria: How ...

Evaluating and ranking patents with multiple criteria: How ...

data mining methods have been used for patent evaluation [18, 19, 20] (a detailed literature review is provided in Section 2). The most frequently used technique is citation analysis [21, 22]. Although citation analysis can reveal a seminal discovery through the number of citations that a patent received, it may miss important recently issued patents. In this paper, we propose a new ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Waarom dit boek?

Waarom dit boek?

Wat moest ik een hoop zinloze feitjes leren, bah! En uitein-delijk schoot ik er helemaal niks mee op. Niemand die mij in die periode vertelde hoe ik met mijn gedachten en gevoe-lens moest omgaan. De seksuele voorlichting op school was een lachertje. De meeste leraren gaven je een grote mond als je begon over de toekomst. ‘Je moet eerst maar eens harder gaan studeren’, zeiden ze dan. Ja ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Scenario voor het begeleiden van vraaggestuurd leren met ...

Scenario voor het begeleiden van vraaggestuurd leren met ...

Leg deze feitjes vast als notities in de klassenmindmap en/of op een “feitjes-muur”. Maak in ieder geval zichtbaar over welk begrip uit de klassenmindmap het gaat. 16 3a: leervragen genereren . 17 Kenmerken van het scenario: Leerlingen krijgen een relevante prikkel (voorwerp, afbeelding, stelling) over kern-concept en gaan in groepjes om de beurt non- stop vragen stellen. Alle vragen wor ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Met: de onderbouw - VFVO

Met: de onderbouw - VFVO

schiedenisstudenten willen gewoon feitjes leren, maar ik vond die filosofische kwesties juist heel interessant. Zowel mijn bachelor- als mijn masterscriptie bij geschiedenis, gingen over de ontkenning van genocide, daarin speelden die kwesties een grote rol. De ontkenners van genocide doen vaak een groot beroep op relativistische argumenten om gangbare opvattingen te ontkrachten. Maar dat is ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
HANDLEIDING GROEP 6 -7-8 Inleiding

HANDLEIDING GROEP 6 -7-8 Inleiding

39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Natuur en techniek 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
MISS WET T -SHIRT CONTESTS - TECHNOFILOSOFIE

MISS WET T -SHIRT CONTESTS - TECHNOFILOSOFIE

‘Feitjes leren hoeft niet meer!. Je kunt alles opzoeken via Google.’ Dat lijkt me een gevaarlijke uitspraak. Niet in de laatste plaats omdat Google een commercieel platform is. Onthoud: Google is geoptimaliseerd om dingen te verkopen, niet om kennis te verspreiden. Bijvoorbeeld, je dochter wil een spreekbeurt doen over skischoenen. Ze ‘Googlet’ en voor je het weet gaat de héle ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Onderwijs anders organiseren - Didactief

Onderwijs anders organiseren - Didactief

pervlakkige kennis (feitjes) leren, terwijl een deel van deze feitenkennis snel veroudert. Juist conceptuele kennis is be-langrijk, zoals inzicht in de invloed van de draaiing van de aarde om de zon of overzicht van de tijdvakken in de ge-schiedenis. Om meer doelgericht te werken en conceptuele kennis bij leerlingen te bevorderen, moeten scholen bepalen welke SPECIAL | ONDERWIJS ANDERS ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Samen op weg naar een 21ste eeuws IKC - Microsoft

Samen op weg naar een 21ste eeuws IKC - Microsoft

We leren kinderen zelf oplossingen te zoeken en te vinden. Naast de verantwoordelijkheid die kinderen krijgen, worden er per groep afspraken gemaakt over hoe er met elkaar wordt omgegaan. Respect-voor-elkaar staat hierin altijd centraal. Samenwerken is essentieel binnen IKC Noordeinde: kinderen leren van en met elkaar.

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Als kleuters leren tellen - Home - SLO

Als kleuters leren tellen - Home - SLO

Leren tellen is allereerst een geleidelijk proces. De peuter doet eerst vooral de ouderen na. Vervolgens ontwikkelt hij inzichten, vaardigheden en kennis van feitjes in allerlei aspecten van tellen en getalbegrip. Die inzichten, kennis en vaardigheden worden gestimuleerd tijdens spontane activiteiten thuis en later tijdens spontane en meer geleide activiteiten op school." "We zoeken dus naar ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Cognitieve principes Waarom is school niet leuk?

Cognitieve principes Waarom is school niet leuk?

‘stampen’ en ‘feitjes leren’ essentieel is voor het kunnen aanleren van meer abstracte ideeën. Als een leerling onvoldoende vaardig is in de bewerking van een formule en ook nog eens belast wordt met een verwarrend verhaal daar-omheen, dan zal dat het leerproces alleen maar hinderen. De leerkracht is dus essentieel in de stapsgewijze opbouw van abstracte kennis en kan dit proces ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Weten Wat Werkt en Waarom - Kennisnet

Weten Wat Werkt en Waarom - Kennisnet

voor het optimaal leren van feitjes (Pavlik & Anderson, 2005; Taatgen, 2009). Volgens deze theorieën kan het kennisniveau van ieder feitje worden uitgedrukt als een getal dat aangeeft hoe “actief” dat feitje in ons geheugen is. Bepalend zijn het aantal eerdere oefeningen en de data/tijdstippen waarop het feitje precies is geoefend. Figuur 1 laat twee verschillende situaties zien: de ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Les 3: Leren - Hoogbegaafd Uitgedaagd

Les 3: Leren - Hoogbegaafd Uitgedaagd

Allemaal feitjes die je moet weten. Maar leren is nog veel meer. Eigenlijk ben je voortdurend aan het leren. Je leven lang. Je leert veter strikken, je kamer opruimen, met mes en vork eten, hoe je een discussie moet voeren, de logica van een wiskundige redenering volgen en nog veel meer. In de psychologie wordt alles waarbij je iets leert dat je later in een andere situatie weer kan gebruiken ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
opslurpen, maar Diep Leren - University of Groningen

opslurpen, maar Diep Leren - University of Groningen

Diep leren in plaats van oppervlakkig feitjes opslurpen. Heel veel col-legeopnamen staan tegenwoordig online. Je kunt dus die hoogleraar uit Harvard binnenhalen in je vak. Studenten bekijken het college uit Harvard voor je eigen college, en stellen vragen via Nestor. Collegetijd gebruik je voor discussie. Achteraf discussiëren studenten verder in hun ‘Learning Community’. Loslaten is eng ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Leren en leren leren in het studiehuis - ResearchGate

Leren en leren leren in het studiehuis - ResearchGate

Leren en leren leren in het studiehuis Prof. dr. P.R..J. Simons Is werkzaam bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, vakgroep Onderwijskunde als hoogleraar

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Wat lees je in dit eBook? - Next Learning

Wat lees je in dit eBook? - Next Learning

etc. Maar Leren Leren gaat ook over de readiness van het brein en je fysieke lijf, om te kunnen gaan leren. Het Next Learning Event 2018 staat in je agenda, organisatorisch is het geregeld. Neem nu ook alvast eens even de tijd om te bedenken wat je wil gaan leren op 24 april. En bedenk ook hoe je dat gaat organiseren voor jezelf. Team Next Learning . Oefening: Regie nemen over je eigen leren ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
te leren feitjes GETALLEN - rekenen voor de pabo

te leren feitjes GETALLEN - rekenen voor de pabo

te leren feitjes DELEN 167 Leer onderstaande feitjes uit je hoofd. Ze ijn nodig voor je rekenvaardigheid en e helpen je enorm bij WISCAT Dee feitjes ijn ingevoerd in het bestand WISCAT rekenen voor de pabo. Kijk op de site hoe je dit bestand kunt ophalen en openen op je mobieltje. 1) het rijtje van het metrieke stelsel 1) kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimer, millimeter ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
L’agricoltura nel secondo dopoguerra

L’agricoltura nel secondo dopoguerra

Pagina 6 La situazione economica alla fine della guerra Pagina 7-8 Industria e agricoltura Pagina 9 -10 Le campagne tra il ‘45 e il ’50 Pagina 11-12 La nascita di Coldiretti e Federconsorzi Pagina 13 La riforma agraria Bando Cariplo a.s. 2013/2014 . Pagina 14 La nascita della Cassa per il Mezzogiorno Pagina 15 L’emigrazione contadina Pagina 17 La Fiat Pagina 18 La vespa Pagina 19 La ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
encyclopedia.com Camille Jordan | Encyclopedia

encyclopedia.com Camille Jordan | Encyclopedia

the parameters of some well-known geometric configurations (the twenty-seven lines on a cubic surface, the twentyhyphen;eight double tangents to a quartic, the sixteen double points of a Kummer surface, and so on). Another problem for which Jordan’s knowledge of these classical groups was the key to the solution, and to which he devoted a considerable amount of effort from the beginning of ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Pure and Applied Mathematics

Pure and Applied Mathematics

KrAntz, Washington University, St. Louis, MO Basic Algebra Anthony W. KnApp, State University of New York at Stony Brook, NY Basic Algebra and Advanced Algebra systematically develop concepts and tools in algebra that are vital to every mathema-tician, whether pure or applied,, aspiring or established. Together, the two books give the reader a global view of algebra and its role in mathematics ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
unità La seconda guerra

unità La seconda guerra

Il 22 agosto 1939 (quando tutto era ormai pronto per la guer-ra, in quanto Stalin aveva già annunciato il suo consenso al pat- to di non aggressione) una cinquantina di alti ufficiali tedeschi fu convocata al Berghof, il rifugio sulle Alpi Bavaresi in cui Hi-tler amava risiedere quando si allontanava da Berlino. In quel-l’occasione, il Führer spiegò le ragioni della guerra imminente. I ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Seconda guerra mondiale - Magliarossonera.it

Seconda guerra mondiale - Magliarossonera.it

Seconda guerra mondiale Seconda guerra mondiale Da in alto a sinistra in senso orario: ... Le conseguenze della guerra non tardarono a farsi sentire per l'Italia: il 14 giugno, dopo soli quattro giorni dalla dichiarazione di guerra, Genova venne bombardata da Inglesi e Francesi. Inoltre a causa del mancato preavviso la flotta mercantile perse, all'improvviso, tutto il naviglio che si trovava ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Classical Mechanics (Goldstein book)

Classical Mechanics (Goldstein book)

Subject Classical mechanics Genre Non-fiction Publisher Addison-Wesley Publication date 1951, 1980, 2002 Media type Print Pages 638 ISBN 978-0-201-65702-9 Classical Mechanics (Goldstein book) Classical Mechanics i s a textbook about that subject written by Herbert Goldstein , a profess or at Columbia University. Intended for advanced undergraduate an d beginning graduate students, it has been ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Jennifer Wilson - math.lsa.umich.edu

Jennifer Wilson - math.lsa.umich.edu

W{modules and stability criteria for representations of the classical Weyl groups. Journal of Algebra, 420 (2014), 269{332. Representation stability for the cohomology of the pure string motion groups. Algebraic & Geometric Topology, 12 (2012), 909{931. Decomposing Inversion Sets of Permutations and Applicationsto Faces of the Littlewood

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
La seconda guerra mondiale - Cammino Linea Gotica

La seconda guerra mondiale - Cammino Linea Gotica

E’ l’inizio della seconda guerra mondiale. In meno di venti giorni l’esercito tedesco, adottando la tecnica della “guerra lampo” (colpire il nemico con rapidità, senza discriminazione tra obiettivi civili e militari), ha ragione dei polacchi. Il 17 settembre, poi, anche l’Armata rossa penetra in Polonia, che alla fine del mese è spartita tra tedeschi e sovietici (questi ultimi si ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
Table of Contents - math.utoronto.ca

Table of Contents - math.utoronto.ca

2 table of contents introduction 4 1. department of mathematics 5 graduate faculty members 6 2. the graduate program 10 the m.sc.program 10 the ph.d. program 11 the ph.d. direct-entry program 11 1. coursework for ph.d. (4-year program): 11 2. coursework for ph.d. (direct-entry program): 12 3. comprehensive examination (policy currently under revision for the 2020-21

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]
É M ISO ND AL’ RTÉ EU * A ABC

É M ISO ND AL’ RTÉ EU * A ABC

Classification AFNOR NFT 36-005 Famille 1– Classe 4a Définition Impression-finition glycérophtalique mate, isolante. Teinte Blanc Aspect du film sec Mat. Réflectance à 60° : 2,1 Liants Glycéro thixotrope Pigments Oxyde de titane Solvant White Spirit Taux de COV Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i): 500 g/l (2010) (directive 2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 300 g/l de ...

[Read More] [Donwload pdf] [Read Online]