Zakon Za Rabotni Odnosi 2013 Mk

GODI[NA PROGRAMA ZA 2013 / 2014 god. ??? „?????? ???????“

Oct 4 2013 21. 4.1. PROGRAMI NA STRU^NITE RABOTNICI I SORABOTNICI… ... Vo sevkupnata aktivnost gradinka i ovaa u~ebna godina }e poa|a od slednite celi: .... Vo soglasnost so Zakonot za rabotni odnosi vo site objekti se ...... zakon i obezbeduvawe uslovi za pogolema bezbednost na decata i vrabotenite vo..

Source:www.veselicvetovi.mk

[ Read more ] [ Donwload ][ Fast Donwload ]

Sobranie na Republika Makedonija

31 ??? 2013 opfa}a periodot od 1 januari 2013 godina do 31 dekemvri 2013 godina. Vo ovoj ... Rabotni tela na Sobranieto na Republika Makedonija. 78. 4.1. ... Komitet za odnosi me|u zaednicite. 156. 4.3. Soveti ..... Pravo da predlaga donesuvawe na zakon ima sekoj pratenik vo Sobranieto Vladata i ..... 21.01.2013. 2..

Source:www.sobranie.mk

[ Read more ] [ Donwload ][ Fast Donwload ]

KOLEKTIVEN DOGOVOR

24 ???. 2013 za zdravstvenata dejnost na Republika Makedonija. Skopje maj ... soglasno ~len 269 stav 1 od Zakonot za rabotni odnosi za usoglasuvawe na ... rabotata utvrdeni so zakon ovoj kolektiven dogovor i akt na rabotodoava~ot..

Source:www.pravdiko.mk

[ Read more ] [ Donwload ][ Fast Donwload ]


Recent Searches :