Ushtrime Matematike Per Klasen E 4

LIB R P R M SUESIN Botime Pegi Botime Pegi

LIBËR PËR MËSUESIN MATEMATIKA 11 Edmond Lulja Neritan Babamusta Prof.dr. Shpëtim Bozdo Për klasën e 11-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]

LIB R P R M SUESIN MATEMATIKA 8 Botime Pegi Botime

II. 11. Testet e arritjeve të nxënësve për kapituj të veçantë në lëndën e matematikës 86 II.12. Qëndrimi ndaj matematikës 94.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :