Lista E Votuesve 2013

 Lista E Votuesve 2013[Full DOWNLOAD]

BULETINI TREMUJOR Demokracia në veprim

1 DHJETOR 2013 – DnV ka monitoruar procesin zgjedhor në raundin e dytë të votuesve qoftë me prezencën e personave të vdekur në lista qoftë me ....

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Shkarkoni raportin e plotë këtu Demokracia në veprim

Shqipëri 2013 . Lista e votuesve ishte e publikuar jashtë qendrës së votimit dhe gjithashtu ... Votuesit vazhdonin tek komisioneri me listën e votuesve ku..

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Republika e Kosovës Kuvendi

Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 22.4.2013; përafërsisht 30 mijë emra t'i heq nga lista e votuesve e cila do t' ju përcillet edhe subjekteve..

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

03 ' 07 2013 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Qendror i Zgjedhjeve me datë 02.07.2013 nxjerr: 2.1. 2.2. 2.3 KQZ ja mban Listën e Votuesve dhe siguron që Lista e Votuesve është e saktë dhe e..

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Shkarko Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

13 Shkurt 2014 Certí?kohet Lista Përfundimtare e Votuesve për Zgjedhjet të ... o 585 votues që nuk kanë qenë në Listën Përfundimtare të Votuesve 2013 për..

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]


Recent Searches :