Lista E Votuesve 2013

 Lista E Votuesve 2013[Full DOWNLOAD]

Vështrim i përgjithshëm dhe rekomimet për reformën KIPRED

ZGJEDHJET LOKALE NË KOSOVË 2013: . Edukimi dhe informimi i votuesve . .... me lista të hapura për t'u mbyllur për një kohë e për t'u hapur sërish në zgjedhjet ... Korniza ligjore për zgjedhjet në Kosovë është e përcaktuar nga Kushtetuta ....

Source:www.kipred.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

zgjedhjet1 parlamentare në kosovë 8 qershor 2014 raport EODS

konsoliduan progresin e bërë në zgjedhjet komunale të vitit 2013. . Lista përfundimtare e votuesve që menaxhohet nga KQZ ja por që bazohet në regjistrin ....

Source:www.eods.eu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Shkarko Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Data ?' Datum 30.04.2013 .. ? Plani' r' Buxhetit të KQZ s?' për 2013. ..... e Kosovës Lista e Votuesve bazohet në të dhënat e Ekstraktit të fundit të Regjistrit  ....

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve në Kosovë

konsoliduan progresin e bërë në zgjedhjet komunale të vitit 2013. . Lista përfundimtare e votuesve që menaxhohet nga KQZ ja por që bazohet në regjistrin ....

Source:eeas.europa.eu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Kliko ketu per materialin PDF Akademia e Studimeve Politike

të zgjedhjeve parlamentare 23 Qershor 2013. Voto për vete! .. Lista e Votuesve : ... përjashtim të zgjedhësve që presin për të votuar në kohën e mbylljes..

Source:www.asp.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Dita e suksesshme e zgjedhjeve konsolidon progresin e

dhe konsoliduan progresin e bërë në zgjedhjet komunale të vitit 2013. . Lista përfundimtare e votuesve e cila bazohet në regjistrin civil të Ministrisë së Punëve  ....

Source:www.eueom.eu

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Procesverbali

Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 22.4.2013; përafërsisht 30 mijë emra t'i heq nga lista e votuesve e cila do t' ju përcillet edhe subjekteve..

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

03 ' 07 2013 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Qendror i Zgjedhjeve me datë 02.07.2013 nxjerr: 2.1. 2.2. 2.3 KQZ ja mban Listën e Votuesve dhe siguron që Lista e Votuesve është e saktë dhe e..

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

Zgjedhjet Parlamentare Shqipëri 2013 Demokracia në veprim

Shqipëri 2013 edukimit të votuesve dhe avokimit për reformë zgjedhore. .... Lista e votuesve ishte e publikuar jashtë qendrës së votimit dhe gjithashtu kishte  ....

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

FLETORJA ZYRTARE - qbz - Qendra e Botimeve Zyrtare

Fletorja Zyrtare Viti 2015 – Numri 96 Faqe|5017 Kryesia e Dhomës përbëhet nga kryetari dhe nga një numër anëtarësh, të cilët nuk mund të.

Source:www.qbz.gov.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :