Lista E Votuesve 2013

 Lista E Votuesve 2013[Full DOWNLOAD]

Nr. 3 DHJETOR 2013 SHKURT 2014 Demokracia në veprim

1 DHJETOR 2013 – DnV ka monitoruar procesin zgjedhor në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për kryetar komunash në të votuesve qoftë me prezencën e personave të vdekur në lista qoftë me vështirësitë ... Kosova Democratic Institute..

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

RAPORTI nga vëzhgimi i zgjedhjeve lokale të vitit 2013 në

28 Bregu i Diellit/Sun?ani Breg • 10 000 • Prishtinë/Priština • Kosovë/Kosovo E drejta e votimit përkatësisht e drejta për të zgjedhë dhe për t'u zgjedhur është .... konsiderueshëm i votuesve janë ankuar për shkak se vendvotimi iu është ... munguar lista me kidatë për komunat tjera prandaj të burgosurit nga komunat..

Source:www.ombudspersonkosovo.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo

me datë 02.07.2013 nxjerr: 1.1. 1.3. 1.4. RREGULLËN ZGJEDHORE Nr. 17/2013 Për qëllime të kësaj rregulle me Listë të Votuesve (LV) nënkuptohet lista e të ....

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Shkarkoni raportin final këtu Demokracia në veprim

Shkurt 2014. Raport i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2013 ... këtij raporti (Lista e Votuesve) kanë qenë mbi 17000 qytetarë që nuk janë lejuar të votojnë për ....

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Vështrim i përgjithshëm dhe rekomimet për reformën kipred

Edukimi dhe informimi i votuesve . . me lista të hapura për t'u mbyllur për një kohë e për t'u hapur sërish në zgjedhjet e vitit 2007 me mundësi të ... Serbisë. Marrëveshja e 19 prillit 2013 në mes të dy vendeve në mes të tjerash synonte edhe..

Source:www.kipred.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Manual për Zgjedhjet lokale në republikën e kosovës të vitit 2013

Gjatë matit të kaluar të komunave në KosovëPartia Demokratike e Kosovës respektonin kuotën gjinore prej 30% e cila edhe me lista të mbyllura u aplikuar. ..... duhet të emetojnë pa pagesë material për edukimin e votuesve në Kosovë..

Source:www.kas.de

[ Read more ] [ Full Donwload ]

top problemet zgjedhore Kosovo Foundation for Open Society

Problemi 1 – Lista e votuesve. 8 age/ks_feasibility_2012_en.pdf (qasja e fundit 19 mars 2013). .... Sfidat tjera në lidhje me listat e votuesve janë personat..

Source:kfos.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Shkarkoni raportin e plotë këtu Demokracia në veprim

Shqipëri 2013 . Lista e votuesve ishte e publikuar jashtë qendrës së votimit dhe gjithashtu ... Votuesit vazhdonin tek komisioneri me listën e votuesve ku..

Source:www.demokracianeveprim.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Republika e Kosovës s Kuvendi

Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 22.4.2013; përafërsisht 30 mijë emra t'i heq nga lista e votuesve e cila do t' ju përcillet edhe subjekteve..

Source:www.kuvendikosoves.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

03 ' 07 2013 KQZ

Qendror i Zgjedhjeve me datë 02.07.2013 nxjerr: 2.1. 2.2. 2.3 KQZ ja mban Listën e Votuesve dhe siguron që Lista e Votuesve është e saktë dhe e..

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]

Shkarko KQZ

13 Shkurt 2014 Certí?kohet Lista Përfundimtare e Votuesve për Zgjedhjet të ... o 585 votues që nuk kanë qenë në Listën Përfundimtare të Votuesve 2013 për..

Source:www.kqz-ks.org

[ Read more ] [ Full Donwload ]


Recent Searches :