Ekosistemet Ne Shqiperi

Njeriu dhe Ndryshimet klimatike Erik Botime Shtepi

8 21 Testim 5 1-të evidentojë ndikimet e ngrohjes globale në Shqipëri 2- të vlerësojë rëndësinë e formulimit të strategjive dhe zbatimin e tyre në ....

Source:www.erikbotime.com

[ Read more ] [ Donwload ]

BIODIVERSITETI I KOSOV S BALLINA Agjensioni p r

BIODIVERSITETI I KOSOVËS “Ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë që jetojnë në ekosistemet tokësore, detare dhe ekosisteme të tjera ujore dhe ....

Source:www.ammk-rks.net

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :