Katechizm Bierzmowanych Pdf

Katechizm Bierzmowanych pdf

Podstawowe wiadomo ści, których znajomo ść obowi ązuje przygotowuj ących si ę do przyj ęcia sakramentu bierzmowania. KATECHIZM BIERZMOWANYCH.

Source:www.franciszekwalcz.pl

[ Donwload ]


Recent Searches :