Jurnal Eksperimen Psikologi Pdf

EFEKTIVITAS PELATIHAN PENGENALAN DIRI Selamat Datang di

jurnal psikologi 1998, no. 2, 47 - 55 issn : 0215 - 8884 efektivitas pelatihan pengenalan diri terhadap peningkatan penerimaan diri dan harga diri.

Source:avin.staff.ugm.ac.id

[ Donwload ]

KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN SATU KAJIAN KES

Jurnal Personalia Pelajar Bil. 12 Jun/June 2009 KAUNSELING UNTUK KESEJAHTERAAN – SATU KAJIAN KES PERKHIDMATAN KAUNSELING DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.

Source:journalarticle.ukm.my

[ Donwload ]

Metodologi Kajian I EXCELLENCE IN PENGAJIAN AM

Reka bentuk Kuasi-Eksperimen • Kajian Eksperimental tulen menggunakan pemilihan rawak dan pengagihan rawak peserta kajian kepada kumpulan eksperimen dan kawapan.

Source:norkhatimah.smkbt.com

[ Donwload ]

KEBERKESANAN MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 79 Malay Language Education Journal (MyLEJ) KEBERKESANAN MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM.

Source:www.ukm.my

[ Donwload ]

TRANSFORMASI PENYIARAN TELEVISYEN MELALUI INTERNET KAJIAN

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Jilid 27(1): 146-169 TRANSFORMASI PENYIARAN TELEVISYEN MELALUI INTERNET: KAJIAN PERHUBUNGAN.

Source:www.ukm.my

[ Donwload ]

PENULISAN PROPOSAL TESIS scele pps dinus ac id

PENULISAN PROPOSAL TESIS Oleh: Stefanus St. Proposal Tesis hendaknya disusun berdasarkan sudut pandang metodologi penelitian teknik informatika seperti.

Source:scele.pps.dinus.ac.id

[ Donwload ]

KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 29–47, 2008 KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK.

Source:web.usm.my

[ Donwload ]


Recent Searches :